Digitale løsninger

Digitale løsninger

Siden 2018 har Ørje Regnskapskontor AS hatt som mål å bli et heldigitalt regnskapskontor. Med stadig bedre løsninger i programvare, og stadig mer modernisering hos både våre ansatte og våre klienter, har vi lyktes godt med vår strategi. Vi hjelper gjerne våre klienter med å effektivisere sine daglige rutiner for bilagshåndtering og betalinger


Lønn

Vi tilbyr gode rutiner for lønnskjøring til avtalt tid. Lønnslipper sendes elektronisk og utbetaling legges til signering. Vi sørger også for all pliktig rapportering til det offentlige, men kan også bistå med refusjonssøknader og annet lønnsarbeid. Vi tilbyr også timeregistreringsverktøy.

Tjenester

Regnskap

Regnskapsarbeid og årsoppgjør

Vi tar på oss oppdrag for alle bransjer og selskapstyper, og fører regnskapet helt frem til og med årsoppgjør. Vi gir skriftlige rapporter ved hver periodeavslutning som gir deg god informasjon om resultat og utvikling.


Rådgivning

Vi vil være din samarbeidspartner innen økonomi og regnskap og ønsker å hjelpe deg med alt fra de små spørsmål til bedriftsetablering og omorganiseringer.

Bøker

Scanning

Skanning av bilag

Skanning av bilag


Fakturering

Vi fakturerer, følger opp innbetalinger og purrer på manglende betaling.

Faktura

Remittering

Remittering

I stedet for å passe på å få betalt inngående fakturaer selv så kan du levere disse til oss, gjerne via skanning. Vi registrerer betalingen samtidig som vi bokfører bilagene. Etterpå sender vi fil med betaling til banken, og mottar en fil, som vi leser inn i regnskapsprogrammet, med bekreftelse på betalingene. Dette er tidsbesparende for både oss og deg som kunde.