Lønn

I tillegg til lønnskjøring til avtalt tid så kan vi også foreta utbetaling av lønn. Lønnsslipper kan vi sende ut elektronisk om du ønsker det. Ellers så sørger vi selvfølgelig for all pliktig rapportering til det offentlige.

Tjenester

Regnskap

Regnskapsarbeid og årsoppgjør

Vi tar på oss oppdrag for alle bransjer og selskapstyper, og fører regnskapet helt frem til og med årsoppgjør. Vi gir skriftlige rapporter ved hver periodeavslutning som gir deg god informasjon om resultat og utvikling.


Rådgivning

Vi vil være din samarbeidspartner innen økonomi og regnskap og ønsker å hjelpe deg med alt fra de små spørsmål til bedriftsetablering og omorganiseringer.

Bøker

Scanning

Skanning av bilag

Skanning av bilag


Fakturering

Vi fakturerer, følger opp innbetalinger og purrer på manglende betaling.

Faktura

Remittering

Remittering

I stedet for å passe på å få betalt inngående fakturaer selv så kan du levere disse til oss, gjerne via skanning. Vi registrerer betalingen samtidig som vi bokfører bilagene. Etterpå sender vi fil med betaling til banken, og mottar en fil, som vi leser inn i regnskapsprogrammet, med bekreftelse på betalingene. Dette er tidsbesparende for både oss og deg som kunde.