Regnskapsføring og årsoppgjør

Regnskap

Regnskapsføring og årsoppgjør

Vi tar på oss oppdrag for alle bransjer og selskapstyper, og fører regnskapet helt frem til og med årsoppgjør. Vi gir skriftlige rapporter ved hver periodeavslutning som gir deg god informasjon om resultat og utvikling.