Remittering

Remittering

I stedet for å passe på å få betalt inngående fakturaer selv så kan du levere disse til oss, gjerne via skanning. Vi registrerer betalingen samtidig som vi bokfører bilagene. Etterpå sender vi fil med betaling til banken, og mottar en fil, som vi leser inn i regnskapsprogrammet, med bekreftelse på betalingene. Dette er tidsbesparende for både oss og deg som kunde.